Bestrijding tripsen zelden rendabel Pagina printen

woensdag 15 april 2020

Bij het huidige weer is aantasting door tripsen in suikerbieten te verwachten. Ze veroorzaken zelden schade, omdat de suikerbiet een gigantisch compenserend vermogen heeft. In het kiemblad- tot tweebladstadium leidt een aantasting waarbij 30 tot 60% van het blad beschadigd is tot een 3 à 4% lagere suikeropbrengst. Bladinsecten veroorzaken echter zelden een dergelijke grote aantasting. Omdat het belangrijk is om natuurlijke vijanden van bietenvliegen en bladluizen te sparen om de populatieopbouw te beperken, is het advies om zo min mogelijk pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja, Sumicidin Super) in te zetten. De natuurlijke vijanden zijn hard nodig voor de beheersing van bietenvliegen en bladluizen later in het seizoen!

Tripsen
Tripsen die vooral op kleihoudende gronden voorkomen, zuigen de celinhoud leeg, waardoor bij talrijke prikken kleine vlekjes op de bladeren ontstaan. Deze geven een zilverachtige glans/gloed. Bij een vroege aantasting sterven de uiteinden van de kiem- en eerste echte bladeren af, waardoor ze naar buiten omkrullen (foto 1). Schade kan optreden tot aan het twee- tot vierbladstadium. In een droog en schraal voorjaar kunnen tripsen (ook wel onweersbeestjes genoemd) aantastingen van betekenis veroorzaken. Dit geldt alleen bij zeer grote aantallen tripsen en in het bijzonder na voorvruchten als erwten en vlas.

Bestrijding vaak niet nodig
Indien er veel tripsen aanwezig zijn in het perceel, dan kunt u een bespuiting uitvoeren met pirotetramat (0,45 l/ha Batavia; vrijgesteld tot en met 13 augustus 2020), deltamethrin (o.a. ecis EC (0,3 l/ha)), Karate Zeon (0,05 l/ha) of Sumicidin Super (0,2 l/ha). Dit is alleen nodig bij planten in het kiemblad- en tweebladstadium, daarna veroorzaken ze geen schade meer. Batavia heeft de voorkeur boven de andere middelen, omdat het natuurlijke vijanden spaart. Het mag maximaal twee keer worden toegepast met een interval van 14 dagen. Decis en Karate Zeon mogen slechts één keer worden toegepast. Sumicidin Super mag twee keer worden toegepast per seizoen. Voer sowieso geen preventieve bestrijding uit met pyrethroïden. Dit is nutteloos, aangezien de toegelaten middelen alleen maar werken als de insecten geraakt worden. Wees bij zware aantasting door bladinsecten voorzichtig met de onkruidbestrijding, maar stel deze niet uit. Het spuiten van herbiciden op aangetaste bladeren kan een gewasreactie geven, maar leidt bijna nooit tot schade.

Natuurlijke vijanden nu al aanwezig
Omdat het belangrijk is om natuurlijke vijanden van bietenvliegen en bladluizen te sparen om de populatieopbouw te beperken, is het advies om zo min mogelijk pyrethroïden (Decis, Karate Zeon, Ninja, Sumicidin Super) in te zetten. Zeker omdat er reeds is aangetoond dat groene perzikluizen (de overbrengers van vergelingsvirussen) verminderd gevoelig zijn voor pyrethroïden. Door pyrethroïden te gebruiken worden de natuurlijke vijanden van deze bladluizen en bietenvliegen wel gedood, maar de bladluizen en bietenvliegen zelf niet, waardoor de populatie bladluizen en bietenvliegen alleen maar sneller zal toenemen bij gebruik van pyrethroïden. Natuurlijke vijanden zijn al volop in de bieten aanwezig op het moment dat de eerste bieten bovenkomen. Spaar deze vanaf het eerste moment. Ze zijn hard nodig voor de beheersing van bietenvliegen en bladluizen later in het seizoen!


Foto 1. Tripsen zuigen aan de bladeren, waardoor planten achterblijven in groei en bladeren misvormd raken en omkrullen (twee meest rechtse planten).

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 23 nov 12:00 tot 24 nov 12:00 A
  • 24 nov 12:00 tot 25 nov 12:00 A
  • 25 nov 12:00 tot 26 nov 12:00 A
  • 26 nov 12:00 tot 27 nov 12:00 A
  • 27 nov 12:00 tot 28 nov 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.