Opkomst volgen met IRS-opkomstapplicatie Pagina printen

woensdag 8 april 2020

De eerste tekenen van een nieuw groeiseizoen worden zichtbaar door het bovenkomen van jonge kiemplantjes. Met name op de lichtere gronden waar vanaf half maart is begonnen met zaaien komen de bieten tevoorschijn. Vanaf dat moment is het nuttig om de opkomst te volgen om bij eventuele achterblijvende planten of groei tijdig te kunnen schakelen, dit kan door het uitzetten van telstroken en de opkomstdatum te bepalen met een IRS-applicatie.

Opkomstdatum
Gemiddeld staat 50% van de planten boven na 90 graaddagen. De IRS-opkomstapplicatie berekent op basis van de temperatuursom en de ingevoerde zaaidatum wanneer dit moment wordt bereikt voor iedere IRS-regio. Tevens kan ook de verwachtte groeipuntsdatum hier berekend worden. De temperatuursom is de som van de gemiddelde etmaaltemperatuur min 3°C, omdat een biet bij lagere temperaturen dan 3°C niet groeit.
Het werkelijke moment dat 50% van de planten bovenstaat verschilt uiteraard per perceel en is afhankelijk van onder andere de zaaidiepte, hoeveelheid vocht, structuur en grondsoort.

Opkomst monitoren
Om de opkomst te monitoren is het uitzetten van telstroken een effectieve methode. Het tellen van het aantal opgekomen planten per hectare kunt u doen door op verschillende plaatsen op het perceel telstroken van tien meter uit te zetten en het gemiddeld aantal planten per tien meter te vermenigvuldigen met 2000. Door dit nauwkeurig en herhaaldelijk te doen wordt de betrouwbaarheid van het berekende plantaantal en van het verloop van de opkomst groter.

Teelthandleiding
De paragraaf ‘Overzaaien of niet overzaaien’ van de teelthandleiding kan helpen bij het zoeken naar oorzaken van een achterblijvende opkomst.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.