Opkomst volgen met IRS-opkomstapplicatie Pagina printen

woensdag 8 april 2020

De eerste tekenen van een nieuw groeiseizoen worden zichtbaar door het bovenkomen van jonge kiemplantjes. Met name op de lichtere gronden waar vanaf half maart is begonnen met zaaien komen de bieten tevoorschijn. Vanaf dat moment is het nuttig om de opkomst te volgen om bij eventuele achterblijvende planten of groei tijdig te kunnen schakelen, dit kan door het uitzetten van telstroken en de opkomstdatum te bepalen met een IRS-applicatie.

Opkomstdatum
Gemiddeld staat 50% van de planten boven na 90 graaddagen. De IRS-opkomstapplicatie berekent op basis van de temperatuursom en de ingevoerde zaaidatum wanneer dit moment wordt bereikt voor iedere IRS-regio. Tevens kan ook de verwachtte groeipuntsdatum hier berekend worden. De temperatuursom is de som van de gemiddelde etmaaltemperatuur min 3°C, omdat een biet bij lagere temperaturen dan 3°C niet groeit.
Het werkelijke moment dat 50% van de planten bovenstaat verschilt uiteraard per perceel en is afhankelijk van onder andere de zaaidiepte, hoeveelheid vocht, structuur en grondsoort.

Opkomst monitoren
Om de opkomst te monitoren is het uitzetten van telstroken een effectieve methode. Het tellen van het aantal opgekomen planten per hectare kunt u doen door op verschillende plaatsen op het perceel telstroken van tien meter uit te zetten en het gemiddeld aantal planten per tien meter te vermenigvuldigen met 2000. Door dit nauwkeurig en herhaaldelijk te doen wordt de betrouwbaarheid van het berekende plantaantal en van het verloop van de opkomst groter.

Teelthandleiding
De paragraaf ‘Overzaaien of niet overzaaien’ van de teelthandleiding kan helpen bij het zoeken naar oorzaken van een achterblijvende opkomst.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 30 nov 12:00 tot 01 dec 12:00 A
  • 01 dec 12:00 tot 02 dec 12:00 A
  • 02 dec 12:00 tot 03 dec 12:00 A
  • 03 dec 12:00 tot 04 dec 12:00 A
  • 04 dec 12:00 tot 05 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.