Bieten zaaien in een werkgang Pagina printen

vrijdag 3 april 2020

Diverse telers combineren de hoofdgrondbewerking of zaaibedbereiding met het zaaien van bieten. Dit bespaart een werkgang en beperkt de kans dat de toplaag uitdroogt. Bij bieten zaaien met binnenvullers is het belangrijk om de rijsnelheid in de gaten te houden. Te langzaam rijden kan leiden tot missers doordat de centrifugaalkracht onvoldoende is om de cellen te vullen of gevuld te houden met zaad. Door regelmatig de zaaivoor te controleren op missers kan beoordeeld worden of de rijsnelheid voldoende is. Met name bij snelheden lager dan 5 km/u is dit aan te bevelen.

Meer info vindt u in de teelthandleiding.


Met een buitenvuller langzamer rijden is geen probleem, maar met een binnenvuller wel. 

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.