Gespot in de media: interessante video’s over beheersing Meloidogyne Pagina printen

woensdag 1 april 2020

BO Akkerbouw heeft een serie van zes video’s ontwikkeld over gerichte maatregelen waarmee telers aan de slag kunnen om besmettingen van de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax te voorkomen of te bestrijden. In diverse teelten kunnen problemen ontstaan door een besmetting met deze aaltjes. Suikerbieten ondervinden pas vanaf hoge aantallen M. chitwoodi of M. fallax schade. Ze zijn geen waardplanten voor beide aaltjes. In video’s 3 en 6 staat ook interessante informatie om schade door deze aaltjes in suikerbieten te beheersen, daarom willen we u graag wijzen op deze video’s.

Video ‘3: Hoe kun je als teler Meloidogyne chitwoodi en fallax beheersen en bestrijden?’ geeft een overzicht van diverse maatregelen om Meloidogyne-aaltjes te beheersen, zoals schoon uitgangsmateriaal, inpassing van niet-waardplanten in het bouwplan, juiste gewasvolgorde, bedrijfshygiëne en inzaai van resistente groenbemesters.

 

Video ‘6: Toepassen van groenbemesters bij aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax’ gaat zoals de titel al zegt over het gebruik van groenbemesters in de strijd tegen deze twee aaltjes.

 

Wilt u meer weten over deze serie van video’s dan verwijzen we u naar het bericht van BO-Akkerbouw: ‘Teler staat niet met lege handen bij beheersing Meloidogyne’.


Schadebeeld van wortelknobbelaaltjes bij jonge suikerbieten.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.