Gespot in de media: interessante video’s over beheersing Meloidogyne Pagina printen

woensdag 1 april 2020

BO Akkerbouw heeft een serie van zes video’s ontwikkeld over gerichte maatregelen waarmee telers aan de slag kunnen om besmettingen van de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax te voorkomen of te bestrijden. In diverse teelten kunnen problemen ontstaan door een besmetting met deze aaltjes. Suikerbieten ondervinden pas vanaf hoge aantallen M. chitwoodi of M. fallax schade. Ze zijn geen waardplanten voor beide aaltjes. In video’s 3 en 6 staat ook interessante informatie om schade door deze aaltjes in suikerbieten te beheersen, daarom willen we u graag wijzen op deze video’s.

Video ‘3: Hoe kun je als teler Meloidogyne chitwoodi en fallax beheersen en bestrijden?’ geeft een overzicht van diverse maatregelen om Meloidogyne-aaltjes te beheersen, zoals schoon uitgangsmateriaal, inpassing van niet-waardplanten in het bouwplan, juiste gewasvolgorde, bedrijfshygiëne en inzaai van resistente groenbemesters.

 

Video ‘6: Toepassen van groenbemesters bij aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax’ gaat zoals de titel al zegt over het gebruik van groenbemesters in de strijd tegen deze twee aaltjes.

 

Wilt u meer weten over deze serie van video’s dan verwijzen we u naar het bericht van BO-Akkerbouw: ‘Teler staat niet met lege handen bij beheersing Meloidogyne’.


Schadebeeld van wortelknobbelaaltjes bij jonge suikerbieten.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Bewaaradvies vorst

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 30 nov 12:00 tot 01 dec 12:00 A
  • 01 dec 12:00 tot 02 dec 12:00 A
  • 02 dec 12:00 tot 03 dec 12:00 A
  • 03 dec 12:00 tot 04 dec 12:00 A
  • 04 dec 12:00 tot 05 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.