Advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten weer actueel Pagina printen

woensdag 25 maart 2020

De applicatie van IRS-LIZ-Onkruidbeheersing (www.irs.nl/ILO) is weer aangepast voor 2020. Dit programma kan u helpen bij de keuze van de middelencombinatie en de doseringen. In het programma kunt u de aanwezige onkruiden van uw perceel invoeren, te samen met het groeistadium van die onkruiden en de bieten, waarna u een passend spuitadvies krijgt.
De doseringen worden aangepast aan de weersomstandigheden rondom de bespuiting, zodat de combinatie goed werkt op de onkruiden en veilig is voor het gewas.
Interessant om eens te proberen!

Contact: Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.