Aandachtspunten bij het zaaien Pagina printen

donderdag 19 maart 2020

Met het mooie voorjaarsweer van deze week is het bieten zaaien al begonnen op de lichte gronden. Ook de komende dagen wordt gunstig weer verwacht. Hieronder volgen enkele aandachtspunten om voorafgaand en tijdens het zaaien mee te nemen.

Vooraf
Controleer voorafgaand aan het zaaien:

  • de zaaikouters. Versleten zaaikouters leveren slecht zaaiwerk door een onregelmatige plantafstand. Bij het zaaien in een groenbemester verdient het de aanbeveling om sleufkouters te vervangen door schijfkouters om stropen te voorkomen.
  • afstrijkers, uitwerpers en schijven. Slijtage of vuil kan de kwaliteit van het zaaien negatief beïnvloeden. Ook lagers, kettingen, markeurs en scharnierpunten dienen schoon te zijn. Door aan de wielen van de zaaimachine te draaien krijgt u een indruk of alles soepel loopt.
  • de zaaidiepte. Wanneer niet alle elementen op gelijke hoogte boven een vlakke ondergrond hangen is het verstandig om de zaaimachine zo af te stellen dat de zaaidiepte over de hele breedte gelijk is. Het uitgangspunt hierbij is dat in een vlak zaaibed gezaaid kan worden.

De eerste rondgangen
Controleer bij de eerste rondgangen:

  • de zaaiafstand (nameten in de zaaivoor). De zaaiafstand moet voldoende zijn om met de verwachte veldopkomst 70.000 tot 90.000 planten per hectare te halen. Bij een veldopkomst van 80% zal de afstand 20 cm moeten zijn;
  • de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige (aangedrukte) grond liggen;
  • afstelling van de markeurs of en de correctie van de gps. De afstand tussen de sluitrijen van twee gangen moet 50 cm zijn. Controleer (ook bij het gebruik van gps) of dit overeenkomt.

Tijdens
Controleer tijdens het zaaien zeer regelmatig:

  • de zaaidiepte. De zaadjes moeten in de vochtige grond liggen;
  • of de kouters niet verstopt zijn;
  • of de voorraad in de zaadbakken voldoende is.


Foto. Controleer de zaaidiepte regelmatig.

Enkele andere aandachtspunten vindt u in de teelthandleiding.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Infectiewaarden cercospora

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.