Bietenopslag bron van vergelingsvirussen Pagina printen

donderdag 19 maart 2020

Door de warme winter zijn er nu al bladluizen te vinden. Het advies is om achtergebleven bieten met blad en opslag uit bietenkoppen in percelen te bestrijden om verspreiding van vergelingsziekte vroeg in het seizoen te beperken.

Teeltvoorschrift vergelingsziekte
In het najaar van 2019 waren op sommige percelen grote plekken vergelingsziekte zichtbaar, met name in het zuidwesten van Nederland. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, heeft de NVWA een teeltvoorschrift op haar website staan, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn en dus vernietigd moeten worden. Dit geldt ook voor voederbieten. Meer informatie hierover op de website van de NVWA.
Ook al geldt dit voorschrift officieel niet voor rode bieten, ook deze kunnen een virusbron zijn.

Bietenopslag op percelen
Op percelen waar niet is geploegd, maar ook op kopakkers zijn in diverse percelen op dit moment uitgelopen bietenkoppen zichtbaar. Als dit resten van bieten betreft, die vorig jaar virus hadden, dan vormen zij een belangrijke bron van virus. Dit geldt ook voor hoeken van percelen, die door de nattigheid zijn blijven staan. Bladluizen kunnen hier vroeg in het seizoen het virus oppikken en in april of mei overbrengen naar jonge bietenplanten in de bietenpercelen. Op de najaarsbewerkte gronden betreft dit in veel gevallen percelen met granen. Het advies is om bij de onkruidbestrijding in granen te kiezen voor middelen die ook opslag van suikerbieten bestrijdt.


Foto. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is het advies om opslag van bieten te bestrijden.

Contact: Elma Raaijmakers,Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.