Diepe zaai en losse grond bevorderen schade door bodeminsecten Pagina printen

donderdag 19 maart 2020

Het advies is om bieten op 2 cm diepte te zaaien. Dieper zaaien zorgt ervoor dat bieten langer onderweg zijn naar boven en daardoor langer vatbaar voor bodeminsecten. Bovendien werkt Force onvoldoende bij diepe zaai, omdat de plant dan onvoldoende beschermd is net onder het grondoppervlak.

Force werkt bij zware insectendruk onvoldoende
Pillenzaad met Force zaaien kan schade beperken, maar bij een zware druk van bodeminsecten werkt het onvoldoende. Vydate 10G wordt niet geadviseerd voor de beheersing van insecten. Het wordt alleen geadviseerd bij overschrijding van de schadedrempels van stengelaaltjes, wortelknobbelaaltjes en vrijlevende aaltjes (zie bericht ‘Granulaat bij aaltjes alleen bij overschrijding schadedrempel’). Echter, heeft het ook een werking op insecten, waardoor een teler Force achterwege kan laten indien Vydate 10G wordt gebruikt tegen aaltjes. Voor de werking van Vydate op insecten is het belangrijk dat de grond voldoende vochtig is, anders valt de werking tegen. Bij aanwezigheid van emelten en ritnaalden wordt Force wel aanvullend geadviseerd.

Bodeminsecten veroorzaken meer schade op losse grond
Omdat bodeminsecten zich makkelijker kunnen verplaatsen in losse grond, veroorzaken ze daar ook meer schade. Ook al is het voor de structuur niet altijd goed, kan het helpen om twee keer een zaaibed klaar te maken of het zaaibed wat aan te rollen. Hierdoor wordt het zaaibed wat aangedrukt en kunnen de bodeminsecten zich minder makkelijk door de grond verplaatsen. Doe dit alleen indien er zeer veel bodeminsecten aanwezig zijn. Anders kan het middel erger zijn dan de kwaal.

Niet dikker of te diep zaaien
Het advies is om niet dikker te zaaien. Bodeminsecten veroorzaken vaak pleksgewijs schade, waardoor dikker zaaien niet helpt. Op plaatsen waar geen aantasting door insecten plaatsvindt, heeft het alleen maar negatieve gevolgen voor de rooibaarheid, het suikergehalte en het tarrapercentage. Het helpt wel om niet te diep te zaaien. Zaai daarbij wel in de vochtige grond, maar niet dieper dan 2 cm. Als bieten dieper dan 2 cm gezaaid worden, dan duurt het langer voordat de bieten boven komen en daardoor hebben bodeminsecten ook langer de kans om schade te veroorzaken.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen in het Bodemplagenschema en de presentaties van de workshops aan adviseurs: ‘Opspoelen en herkennen bodeminsecten’ en ‘De beheersing van bodeminsecten’.


Figuur 1. Force werkt alleen tegen bodeminsecten en alleen als er niet te diep gezaaid is. Force heeft een contactwerking, wat betekent dat alleen de insecten die in de buurt komen van het pillenzaad gedood zullen worden.


Figuur 2. Het advies is om op 2 cm diepte te zaaien (plant links). Anders werkt Force onvoldoende op bodeminsecten, omdat de bietenplant te lang onderweg is en Force alleen contactwerking heeft rond het zaadje.

Contact: Elma Raaijmakers,Linda Frijters

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.