Houd bij zaaibedbereiding rekening met slakken Pagina printen

donderdag 19 maart 2020

Slakken doen schade aan planten in het kiemblad- en tweebladstadium. Vreterij komt vooral voor als de grond vochtig is. Door slakkenschade kunnen planten wegvallen. Het maken van een voldoende fijn zaaibed beperkt schade, doordat slakken zich dan niet goed kunnen verschuilen.

Factoren die slakken aantrekken
Vooral op klei- en lösspercelen met een groenbemester, koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht kunt u slakken verwachten. Overige factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen zijn een grof zaaibed (foto 1), niet-kerende grondbewerking en vers organisch materiaal in de toplaag. Factoren die vreterij door slakken aan de randen bevorderen zijn slootkanten, akkerranden en aangrenzend grasland. Een grof zaaibed of veel organisch materiaal (resten groenbemesters) zorgen ervoor dat slakken zich gemakkelijk kunnen verschuilen. Op percelen waar de bieten bovenkomen of bovenstaan is het dus nodig om alert te zijn op slakkenschade wanneer de grond vochtig is. Op percelen waar nog een zaaibedbereiding moet worden uitgevoerd, is het belangrijk om te zorgen voor een voldoende fijn zaaibed.

Meer informatie
Meer informatie over zaaibedbereiding vindt u in het bericht ‘Grondbewerking en zaaibedbereiding op het juiste moment’. Meer informatie over slakken vindt u in de Teelthandleiding ‘Overige ziekten en plagen’ en de ‘Infokaart Slakken’.


Foto 1. Schade door slakken in het kiemblad- en tweebladstadium is te beperken door het aanleggen van een vlak en fijn zaaibed.


Foto 2. Soms worden deze volwassen naaktslakken aangetroffen. Maar ook jonge, kleine slakjes (5 mm groot) kunnen flink wat vreterij veroorzaken.

Contact: Elma Raaijmakers,André van Valen

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.