Houd bij zaaibedbereiding rekening met slakken Pagina printen

donderdag 19 maart 2020

Slakken doen schade aan planten in het kiemblad- en tweebladstadium. Vreterij komt vooral voor als de grond vochtig is. Door slakkenschade kunnen planten wegvallen. Het maken van een voldoende fijn zaaibed beperkt schade, doordat slakken zich dan niet goed kunnen verschuilen.

Factoren die slakken aantrekken
Vooral op klei- en lösspercelen met een groenbemester, koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht kunt u slakken verwachten. Overige factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen zijn een grof zaaibed (foto 1), niet-kerende grondbewerking en vers organisch materiaal in de toplaag. Factoren die vreterij door slakken aan de randen bevorderen zijn slootkanten, akkerranden en aangrenzend grasland. Een grof zaaibed of veel organisch materiaal (resten groenbemesters) zorgen ervoor dat slakken zich gemakkelijk kunnen verschuilen. Op percelen waar de bieten bovenkomen of bovenstaan is het dus nodig om alert te zijn op slakkenschade wanneer de grond vochtig is. Op percelen waar nog een zaaibedbereiding moet worden uitgevoerd, is het belangrijk om te zorgen voor een voldoende fijn zaaibed.

Meer informatie
Meer informatie over zaaibedbereiding vindt u in het bericht ‘Grondbewerking en zaaibedbereiding op het juiste moment’. Meer informatie over slakken vindt u in de Teelthandleiding ‘Overige ziekten en plagen’ en de ‘Infokaart Slakken’.


Foto 1. Schade door slakken in het kiemblad- en tweebladstadium is te beperken door het aanleggen van een vlak en fijn zaaibed.


Foto 2. Soms worden deze volwassen naaktslakken aangetroffen. Maar ook jonge, kleine slakjes (5 mm groot) kunnen flink wat vreterij veroorzaken.

Contact: Elma Raaijmakers,André van Valen

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Vacature

Ben jij die Junior onderzoeker/data-analist die we zoeken? Bekijk de vacature en reageer!
En wie weet verwelkomen we jou in ons enthousiaste team!

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.