Toegelaten middelen in de bietenteelt Pagina printen

maandag 16 maart 2020

Met dank aan BO Akkerbouw is er een update van de toelatingssituatie van middelen in suikerbieten beschikbaar. De aandachtspunten dit jaar:

  • Pyramin DF is niet meer toegelaten maar heeft wel een opgebruiktermijn tot 30 juni 2020.
  • De Europese registratie van de werkzame stof desmedifam is komen te vervallen. De volgende middelen in Nederland bevatten desmedifam: Belvedere Tripel, Betanal Elite, Betanal maxxPro, Betasana Trio SE en Betanal Power. Deze middelen mogen nog tot 1 juli 2020 worden toegepast, daarna mogen deze middelen niet meer worden gebruikt.
  • 2020 is het laatste seizoen dat Calypso en Bariard mogen worden gebruikt. De definitieve toelatings- en opgebruiktermijn zijn op dit moment nog niet bekend.
  • Pirimor heeft een toelating tegen zwarte bonenluizen en groene perzikluizen. Vanaf dit seizoen adviseren we Pirimor alleen nog maar tegen zwarte bonenluizen, in verband met verminderde gevoeligheid van de groene perzikluizen.
  • Opus Team mag nog tot 31 oktober 2020 worden gebruikt, daarna niet meer.

U kunt alle toegelaten middelen raadplegen via dit overzicht: Toelatingssituatie Gewasbeschermingsmiddelen Suikerbietenteelt. Als een middel niet op deze lijst staat, is het dus niet toegestaan of beschikbaar om in bieten toe te passen.

Contact: Bram Hanse,Elma Raaijmakers,Sjef van der Heijden

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.