Aandacht voor suikerbietenzaad voor nieuwe zaaiseizoen Pagina printen

vrijdag 21 februari 2020

Binnenkort wordt het bestelde bietenzaad uitgeleverd. Verkeerde bewaring kan nadelig zijn voor de zaadkwaliteit. Het is vooral van belang om het zaad droog en niet te warm te bewaren tot de uitzaai.

Droog bewaren
Bewaren van bietenzaad in vochtige omstandigheden voor het daadwerkelijk zaaien kan de kiemkracht van het zaad sterk nadelig beïnvloeden. Daarnaast kan ook het gehalte van de toegevoegde fungiciden en/of insecticide dalen door verkeerde bewaring. Het is daarom van belang om bietenzaad bij binnenkomst op een droge bewaarplek te zetten, bij voorkeur in een ruimte die licht verwarmd wordt waardoor er geen hoge luchtvochtigheid heerst. Voorkom ook blootstelling aan temperaturen boven 30°C, zet het zaad daarom bijvoorbeeld niet direct naast een verwarmingsradiator of kachel. Houd de pakken zaad zo lang mogelijk gesloten tot aan het moment van zaaien.

Gebruik geen restzaad met thiram
Tot aan 2019 werd aan suikerbietenzaad het fungicide thiram toegevoegd ter bescherming van de kiemplant tegen schimmels. De toelating van thiram is inmiddels beëindigd. Dat betekent dat eventueel restzaad met thiram in 2020 niet meer gebruikt mag worden. Bij enkele zaadpartijen in 2019 was het middel thiram al niet meer gebruikt, maar in plaats daarvan het middel Vibrance SB. Dit zaad mag wel gebruikt worden in 2020. Of het zaad van vorig jaar thiram bevat is te vinden op het blauwe etiket op het pak (zie foto).

Bewaren van restzaad
Restzaad kan niet retour geleverd worden, maar is te bewaren tot het volgende seizoen, mits gebruik gemaakt van een door het IRS aanbevolen bewaarmethode (www.irs.nl/bietenzaad). Gebruik zaad van het vorige seizoen alleen wanneer dit op de aanbevolen wijze is bewaard. De kiemenergie en de werking van de toegevoegde middelen kan anders na bewaring onvoldoende zijn. Door herregistratie van één van de actieve stoffen van Vibrance SB in de Europese Unie is het niet zeker of zaad wat behandeld is met Vibrance SB in 2021 nog mag worden uitgezaaid. Dit zal naar verwachting in de loop van 2020 duidelijk worden, houd daarom www.irs.nl in de gaten of abonneer u op de gratis IRS-nieuwsbrief.


Het blauwe etiket op de zaadverpakking vermeldt met welke fungiciden en/of insecticiden het zaad is behandeld. 

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.