Bietenrooiers gewogen Pagina printen

maandag 3 februari 2020

Op 6 november 2019 is binnen het project Bewust Behoud Bodemstructuur een meetdag in Zeewolde gehouden waar diverse bietenrooiers zijn gewogen. De wegingen zijn bedoeld als input voor het programma Terranimo dat voor Nederlandse omstandigheden wordt ontwikkeld. Met Terranimo kan de bodemimpact van machines onder invloed van wisselende wiellasten, type banden, bandendruk en bodemsterkte worden gesimuleerd. Hiermee kan bijvoorbeeld het effect van een lagere bandendruk of een ander type band op de bodem in kaart worden gebracht. Er zijn meerdere metingen verricht per machine: leeg, met volle bunker, losband uitgeklapt en gevuld, met ontbladeraar en rooiunit op de grond. In de onderstaande tabellen zijn de gewichten opgenomen. Rooiers kunnen worden uitgerust met technieken die de gewichtsverdeling tijdens het rooien kunnen bijsturen, om een gelijkmatigere druk op de bodem te krijgen.

Om de wiellasten te wegen zijn digitale en analoge weegplaten gebruikt met een bereik van 10 ton. Omdat enkele wiellasten boven deze grenswaarde uitkwamen, zijn de analoge weegplaten gevalideerd om de betrouwbaarheid van gewichten boven de 10 ton te staven. Hieruit is geconstateerd dat de werkelijke gewichten boven de 10 ton in alle gevallen circa 250 kg lager lagen. De gewichten waar dit mogelijk voor geldt, zijn voorzien van een voetnoot (zie tabellen). 

Bandenfabrikant Michelin was deze dag aanwezig om samen met het IRS de wegingen uit te voeren.

Een impressie van de meetdag vind u op het Youtube kanaal van IRS of in (de) onderstaande video/link.


De meetdag werd georganiseerd bij Loonbedrijf Hut in Zeewolde. (Foto: Suiker Unie)


Op het bietenperceel werden aanwezigen door experts ‘meegenomen’ in de bodem. (Foto: Suiker Unie)

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. DWe nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.