Maak de juiste rassenkeuze voor teeltseizoen 2020 Pagina printen

maandag 9 december 2019

Op 10 december opent Suiker Unie het Cosunledenportaal voor de hoofdbestelperiode voor bietenzaad voor het aankomende bietenjaar. Telers kunnen hierbij kiezen uit de rassen die vermeld staan in de Brochure Suikerbietenzaad 2020 van Suiker Unie/IRS. Deze brochure bevat zowel informatie over rassen die opgenomen zijn in de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR als van rassen die twee of drie jaar zijn onderzocht en niet op de Aanbevelende Rassenlijst staan. Dit bericht geeft aanwijzingen waarop te letten bij de rassenkeuze.

Bepaal eerst de benodigde resistentie
Het is in de eerste plaats van belang dat de juiste keuze wordt gemaakt voor de benodigde resistentie(s). Ga na of er op het perceel waar in 2020 bieten geteeld gaan worden rhizoctonia, bietencysteaaltjes en/of (resistentiedoorbrekende varianten van) rhizomanie kunnen voorkomen. Onderstaande beslisboom helpt bij het bepalen van de juiste resistentiecategorie.

Resistentie-aanbeveling bij digitale bestelling
Sinds 2018 krijgen telers bij de online zaadbestelling via het ledenportaal van Cosun een aanbeveling voor de benodigde resistentie(s) op basis van gegevens die over het geselecteerde perceel bekend zijn. In eerste instantie worden dan de rassen getoond die de aanbevolen resistentie(s) hebben. Het blijft echter mogelijk om, indien gewenst, de aanbeveling niet op te volgen en een keuze te maken uit de volledige lijst met alle beschikbare rassen.

Kies in de juiste resistentiecategorie voor een hoge financiële opbrengst
Na bepaling van de benodigde resistentie(s) kan gekeken worden of er binnen deze categorie keuze is uit verschillende rassen. Als dat het geval is wordt aanbevolen om een ras met een hoge financiële opbrengst te kiezen. Dit geeft een goede indicatie van de opbrengstpotentie van het ras. Verdere informatie die behulpzaam kan zijn voor het maken van een weloverwogen rassenkeuze is te vinden in de teelthandleiding.

Sommige resistenties beperkt beschikbaar
Enkele rassen zijn beperkt beschikbaar en zullen naar verwachting snel uitverkocht zijn. Vooral in de categorie bietencysteaaltjes met aanvullende rhizomanieresistentie wordt een tekort verwacht aan het beschikbare zaad om aan de behoefte vanuit de praktijk te voldoen. Telers kunnen daardoor mogelijk geen ras bestellen met de aanvankelijk aanbevolen resistenties. In dat geval is het belangrijk om voor het perceel een inschatting te maken van het besmettingsniveau van bietencysteaaltjes en op basis daarvan een alternatief ras te kiezen. Nadere uitleg hierover is te vinden in het adviesschema wat Suiker Unie heeft opgesteld.

Overige raseigenschappen
Afhankelijk van de eigen situatie en ervaringen/voorkeuren kan een teler bepaalde raseigenschappen meer of minder mee laten wegen bij het maken van de uiteindelijke keuze voor een ras. De Brochure Suikerbietenzaad geeft per ras naast informatie over de (mate van) resistenties en financiële opbrengst ook informatie over andere eigenschappen, zoals bijvoorbeeld suikergehalte, vroegheid grondbedekking, kophoogte en meegeleverde grond. Nieuw op de lijst vanaf 2020 is informatie over bladgezondheid ten aanzien van cercospora. Meer hierover in ‘Bladgezondheid rassen gewaardeerd’.

Kies juiste zaadbehandeling en hoeveelheid zaad
Bestel niet meer zaad dan nodig is en bekijk welke zaadbehandeling nodig is. Meer informatie hierover is te vinden in de teelthandleiding en in ‘Kies de juiste zaadbehandeling en let op met restzaad’.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.