Bladgezondheid rassen gewaardeerd Pagina printen

maandag 9 december 2019

In de Aanbevelende Rassenlijst van CSAR en Brochure suikerbietenzaad 2020 is voor het eerst een waardering opgenomen voor bladgezondheid van rassen ten aanzien van de bladschimmel cercospora. Telers kunnen dit aspect nu meenemen in hun overwegingen bij de keuze voor een ras. 

Klasse-indeling
De gegevens voor bladgezondheid cercospora zijn afkomstig van twee jaar onderzoek van de rassen op speciaal aangelegde proefvelden voor beoordeling van de bladgezondheid. Deze proefvelden zijn aangelegd in gebieden in het oosten van het land waar een hoge bladschimmeldruk heerst. De proefvelden zijn tijdens het seizoen niet behandeld met fungiciden. In september waren duidelijke verschillen in aantasting zichtbaar in het veld en zijn de rassen beoordeeld. Door de relatief droge en warme zomers in 2018 en 2019 ontstond op deze proefvelden vooral aantasting door cercospora en niet of nauwelijks door andere bladschimmels, zoals stemphylium. Hierdoor konden alleen gegevens worden verzameld voor bladgezondheid cercospora: per ras wordt weergegeven of de bladgezondheid hoog (H), gemiddeld (M) of laag (L) is. Deze waardering zegt dus niets over de bladgezondheid voor de andere bladschimmels.

Aandacht voor bladschimmelbeheersing blijft nodig
Hoewel er duidelijke verschillen te zien waren in de mate van aantasting tussen de rassen voor cercospora, ontstond uiteindelijk bij alle onderzochte rassen een dermate zware aantasting dat het blad massaal afstierf wat forse opbrengstschade geeft. Ook bij de rassen die de classificatie hoge bladgezondheid hebben gekregen blijft het daarom onverminderd van belang om tijdens het seizoen aandacht te hebben voor bladschimmelbeheersing. Meer informatie hierover is te lezen in de teelthandleiding.


In de Aanbevelende Rassenlijst en Brochure suikerbietenzaad 2020 is per ras een waardering voor bladgezondheid ten aanzien van cercospora opgenomen.

Contact: Bram Hanse,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.