Nieuwe tool ‘monitoring bewaartemperatuur’ online beschikbaar Pagina printen

donderdag 5 december 2019

Naast rooikwaliteit en gezondheid van de bieten speelt de bewaartemperatuur een belangrijke rol bij het beperken van de kwaliteitsverliezen tijdens de bewaring. Streven is om de bieten zo koel mogelijk, maar wel vorstvrij, te bewaren. Houd daarom het Bieten Bewaaradvies van WeerPlaza en IRS in de gaten voor het actuele bewaaradvies. Er is nu door Suiker Unie een nieuwe tool ontwikkeld waar met behulp van sensoren de temperatuur in en buiten de bietenhoop gevolgd kan worden.

Houd temperatuur in de bewaarhoop in de gaten
Het wordt aanbevolen om het temperatuurverloop in de bietenhoop tijdens bewaring goed in de gaten te houden om te zien of nadere actie vereist is. Als de temperatuur in de hoop oploopt ten opzichte van de recente buitentemperaturen is er een indicatie dat de warmte onvoldoende afgevoerd kan worden uit de hoop. In dergelijke gevallen is extra ventilatie nodig, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) verwijderen van afdekmateriaal of, indien mogelijk, mechanisch ventileren. Als het temperatuurverloop zich zorgwekkend blijft ontwikkelen kan in overleg met de Agrarische Dienst van Suiker Unie bekeken worden of de hoop eventueel eerder verladen kan worden. De bewaartemperatuur mag ook zeker niet onder -2°C komen om vorstschade te voorkomen. Kijk in de digitale teelthandleiding voor nadere informatie over het bewaren van bieten.

Digitale temperatuursensoren
Landelijk zijn door Suiker Unie en Sensus circa 60 sensoren in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei geplaatst. Deze sensoren meten zowel de temperatuur in als buiten de hoop. Iedere 10 minuten worden de meetgegevens digitaal verzonden waardoor het temperatuurverloop in de bewaarhoop online te volgen is. De meetgegevens worden via het Cosun-ledenportaal en deze overzichtskaart inzichtelijk gemaakt. De kleur van het icoon in de kaart geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Tussen de 0 en 10°C wordt dit aangegeven met groen. Tussen -2 en 0°C en tussen 10 en 15°C is dit oranje. Lager dan -2 of hoger dan 15°C wordt aangegeven met rood. Door op een sensorlocatie te klikken zijn  de kenmerken van de bewaarhoop en het temperatuurverloop van de laatste 14 dagen te zien.

Kennis over optimale bewaring
Naast het vroegtijdig signaleren van broei kan het inzicht in het temperatuurverloop ook helpen bij het verbeteren van kennis over optimale bewaring, bijvoorbeeld in relatie tot ligplaats en hoopvorm.


Digitale steekthermometer in een bietenhoop. Deze thermometer meet zowel de temperatuur in als buiten de hoop. De meetgegevens worden automatisch verzonden en zijn online te volgen.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)