Nieuws uit de bietenkliniek: bietenmot aangetroffen in Nederland Pagina printen

vrijdag 27 september 2019

Bij diagnostiek is een melding binnengekomen van bieten aangetast door de larven van de bietenmot (Scrobipalpa ocellatella). Deze melding is afkomstig uit Limburg. Bietenmotrupsen worden soms ook aangetroffen op andere waardplanten zoals zeebiet, die te vinden is aan de kust. In Zuid-Europa kent deze rups drie generaties per jaar. Bij aantasting kan er wortelrot ontstaan.


De rupsen vreten in het hart van de biet, de hartbladeren worden dan zwart. Ook kunnen ze in de bladstelen vreten die daardoor bruin verkleuren. Door het wegvreten van het hart kan er ook hergroei optreden. (Foto: Agrea)


Vlak voor ze verpoppen zijn de rupsen ongeveer 13 mm lang. Afhankelijk van de temperatuur doorlopen de rupsen een aantal larvale stadia waarbij ze groter worden en dus steeds beter zichtbaar zullen zijn. (Foto: Agrea)


Bij secundaire aantasting door bacteriën, kunnen de bieten vanuit de kop gaan rotten. Oorspronkelijk komt de bietenmotplaag uit Zuid- en Oost-Europa waar de droge en warme zomers de plaag bevorderen. De optimale temperatuur voor ontwikkeling ligt tussen de 20 en 25°C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 70-85%.


Bestrijden van de rups van de bietenmot is niet mogelijk, omdat hij verstopt zit in de kop van de suikerbiet.

Contact: Levine de Zinger

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.