Percelen controleren op schieters voor de oogst Pagina printen

dinsdag 3 september 2019

Schieters die voor half september ontstaan, kunnen nog zaad produceren. Wanneer dit zaad de kans krijgt om af te rijpen, kan dit leiden tot onkruidbieten in vervolgteelten. Probeer de percelen met schieters voorafgaand aan de oogst nog een laatste keer na te lopen om er zeker van te zijn dat achtergebleven schieters alsnog verwijderd worden. Wanneer er laat gerooid wordt, pakweg vanaf begin november, is het zinvol om ook na half september de schieterontwikkeling in de gaten te houden.

Verspreiding door de loofklapper
Wanneer schieters met afgerijpt zaad door de loofklapper vernietigd worden, is de kans groot dat dit zaad wordt verspreid en daardoor de kans krijgt om in volgende jaren te ontkiemen (foto 1). Daarmee kan de rooier ook invloed hebben op de verspreiding van schieterzaad. Eén schieter kan op die manier leiden tot een haard onkruidbieten wat ook een negatief effect kan hebben op de vermeerdering van ziekten en plagen, zoals bietencysteaaltjes of vergelingsziekte.

Tips voor het verwijderen
Nog niet afgerijpte schieters (zie foto 2) kunnen het beste uit de grond getrokken worden en vervolgens kan de stengel net boven de biet worden geknakt. Leg deze bovenop de bieten om ze snel te laten drogen. Hebben de schieters al rijp zaad gevormd (foto 3), dan is het advies om er voorzichtig mee om te gaan. Rijp zaad laat namelijk makkelijk los en kan jaren overleven in de grond. Het beste is om deze in een zak af te voeren van het perceel.

Meer informatie vindt u in paragraaf 6.1.7 van onze teelthandleiding.


Foto 1. De loofklapper kan afgerijpte schieters over enkele meters verspreiden en zodoende voor een haard met onkruidbieten zorgen.


Foto 2. Een schieter met nog niet afgerijpt zaad kan uit de grond getrokken worden. De stengel kunt u het beste net boven de biet knakken.


Foto 3. Het advies is om een schieter met afgerijpt zaad voorzichtig te verwijderen, omdat rijp zaad makkelijk los laat en jaren kan overleven in de grond.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)