Tips voor vroegbestelling suikerbietenzaad Pagina printen

maandag 19 augustus 2019

Evenals in voorgaande jaren biedt Cosun u weer de gelegenheid om suikerbietenzaad voor het komende jaar met korting te bestellen. De vroegbestelperiode loopt van 19 augustus tot en met 6 september 2019, zie Cosun ledenportaal. De korting op bestaande rassen kan oplopen tot € 26,- per eenheid. In de segmenten bietencysteaaltjesresistent en standaard rhizomanie worden geen nieuwe rassen met een verbeterde financiële opbrengst verwacht. Ook in de andere segmenten is het verstandig om (deels) al bestaande rassen te bestellen, want nieuwe rassen zijn vaak beperkt leverbaar. De voor- en nadelen van nu bestellen en de overwegingen bij de keuze voor het ras en de zaadbehandeling worden in dit bericht nader toegelicht.

Keuze voor vroeg- of laatbestelling
Voordeel van de vroegbestelling is de korting die u aangeboden wordt. Als u nu al weet dat u in 2020 één van de bestaande rassen van het bestelformulier 2019 wilt uitzaaien, dan kunt u die met korting bestellen. Dat scheelt € 10,- tot € 26,- per eenheid, afhankelijk van ras en zaadbehandeling. Mogelijk nadeel van de vroegbestelling is dat u de rassenkeuze alleen maar kunt bepalen op basis van de cijfers uit de voorgaande jaren (2015-2018). De resultaten van het rassenonderzoek 2019 zijn pas in november bekend.

Tweejarige cijfers kandidaatrassen
Vooral de cijfers van nieuwe kandidaatrassen kunnen nog veranderen. Van deze kandidaten zijn nu slechts de tweejarige cijfers bekend. Deze zijn terug te vinden in de Brochure Suikerbietenzaad 2019. Ze geven wel een goede indicatie wat u van deze rassen kunt verwachten. In de Brochure Suikerbietenzaad kunt u bekijken of er een interessant nieuw ras in aantocht is met interessante eigenschappen in de gewenste resistentiecategorie. Vooral de resistentieniveaus (rhizoctonia- en/of aanvullende rhizomanieresistentie) en de financiële opbrengst zijn daarbij van belang.

Keuze voor huidige assortiment
In het bietencysteaaltjes- en standaard rhizomaniesegment worden geen nieuwe rassen met een verbeterde financiële opbrengst verwacht. Daarom is voor rassen uit deze segmenten het advies om van de vroegbestelling gebruik te maken om kosten op het bietenzaad te besparen. Bij de rassen met aanvullende rhizomanieresistentie en resistentie tegen rhizoctonia en rhizoctonia+bietencysteaaltjes worden enkele nieuwe rassen met verbeterde financiële opbrengst verwacht. Hierbij kan het dus lonen om te wachten op de hoofdbestelling. Houd er wel rekening mee dat niet alle nieuwe rassen onbeperkt leverbaar zullen zijn en u later dus mogelijk alsnog alleen een bestaand ras kunt kiezen. Daarom is het ook verstandig om (deels) al uit het huidige assortiment een keuze te maken in de vroegbestelling. Conviso Smart rassen worden niet aangeboden via de vroegbestelling.
Het advies is niet teveel zaad te bestellen, want besteld zaad kan niet meer retour geleverd worden.

Online hulpmiddel bij de resistentie- en zaadkeuze
De keuze voor het ras hangt in de eerste plaats af van de resistentie die u nodig heeft op het perceel waar in 2020 de bieten komen. Daarna is de financiële opbrengst een belangrijke eigenschap. Om u te helpen bij de juiste keuze voor de benodigde resistentie en zaadbehandeling krijgt u bij het online bestellen van het zaad via het ledenportaal een aanbeveling wat gebaseerd is op gegevens van uw perceel/regio en teeltomstandigheden. Meer informatie over insecticiden en fungiciden in het pillenzaad is te lezen in ‘Kies bij vroegbestelling bietenzaad ook voor de juiste zaadbehandeling’. Verdere informatie over rassenkeuze en de benodigde zaadhoeveelheid is te vinden in het bericht ‘Hulp bij rassenkeuze voor teeltseizoen 2019’ van 11 december 2018.   


In de vroegbestelling kunt u bekende rassen met korting bestellen. In de resistentiecategorieën rhizoctonia, rhizoctonia+bietencysteaaltjes en aanvullend rhizomanie zijn enkele veelbelovende rassen in aantocht en kan het lonen om (deels) op de hoofdbestelling te wachten. Conviso Smart rassen worden niet via de vroegbestelling aangeboden.

Contact: Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)