Kies bij vroegbestelling bietenzaad ook voor de juiste zaadbehandeling Pagina printen

maandag 19 augustus 2019

Om de kiemplanten de eerste weken te beschermen en ondersteunen kunnen er in het pillenzaad fungiciden en insecticiden toegevoegd worden. Dit bericht helpt u bij de keuze voor extra fungiciden en/of het gebruik van Force.

Vibrance SB optioneel fungicide
Het fungicide thiram is niet langer toegelaten in de bietenteelt. Pillenzaad uit 2019 wat behandeld is met thiram mag niet meer verzaaid worden na 30 januari 2020. Of het zaad is behandeld met thiram kunt u op het blauwe label op het pak vinden, zie afbeelding. Overgebleven zaad met thiram kan als bedrijfsafval worden afgevoerd. Volgend jaar is er wel een nieuw fungicide in het pillenzaad toegelaten: Vibrance SB. Voor percelen waar rhizoctonia geen rol speelt, is behandeling met Vibrance SB niet nodig. Dit brengt een kleine kostenbesparing met zich mee en bespaart onnodige inzet van deze fungicide. Enkele rassen die op percelen zonder rhizoctonia doorgaans veel gebruikt worden zijn daarom ook zonder Vibrance SB te bestellen. Meer informatie over wel of niet Vibrance SB vindt u op www.irs.nl/fungicidenpillenzaad.


Op het blauwe label op het pak met bietenzaad is te zien of het zaad al dan niet met thiram is behandeld.

Kies insecticide Force bij aanwezigheid van bodeminsecten
Voor beheersing van insectenschade is voor 2020 wederom pillenzaad met Force te bestellen. Force heeft een contactwerking en werkt daarom alleen tegen bodeminsecten, zoals bietenkevers, ondergrondse springstaarten en ritnaalden. Het werkt niet tegen bladinsecten. Bekijk daarom of pillenzaad met Force voor uw situatie nodig is: www.irs.nl/teelthandleidingforce.


Foto 1. Plantwegval door ondergrondse springstaarten is in 2019 veelvuldig voorgekomen op kleigronden. Force beperkt de schade, maar voorkomt deze niet helemaal.

Contact: Elma Raaijmakers,Bram Hanse,Martijn Leijdekkers

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)