Bietencysteaaltjes: voorkom verrassingen in 2020 Pagina printen

maandag 12 augustus 2019

Na de droogte van afgelopen weken waren of zijn er op veel percelen slapende bieten zichtbaar. Echter, droogte is niet de enige oorzaak van slapende bieten. Dit kan namelijk ook veroorzaakt worden door bietencysteaaltjes (foto 1). Bij de teelt van een ras zonder resistentie tegen bietencysteaaltjes is de kans aanwezig op slapende bieten. Daarnaast kunnen ook partieel resistente rassen bij zeer hoge aantallen bietencysteaaltjes slapen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de opbrengst, met name bij aanhoudende droge periodes zoals in deze zomer. Om in 2020 verrassingen te voorkomen kunt u nu al het perceel bemonsteren waar komend jaar de bieten worden geteeld.

Lees verder onder de foto.


Foto 1: Door de droogte van afgelopen weken zijn slapende bieten als gevolg van bietencystenaaltjes extra goed zichtbaar.

Het nemen van grondmonsters
Wanneer is het juiste moment om een grondmonster te nemen? Dat is in veel gevallen nu. Het beste moment om een grondmonster te nemen voor het vaststellen van bietencysteaaltjes, is voorafgaand aan de hoofdteelt, bij voorkeur voor het inzaaien van de groenbemester. Echter, wanneer er een waardgewas of -onkruid voor het witte bietencysteaaltje (bieten, spinazie, koolsoorten, melganzevoet) of voor het geel bietencysteaaltje (bieten, spinazie, koolsoorten, erwten, vlinderbloemigen, melganzevoet) op het te bemonsteren perceel staat, is het verstandiger om het nemen van een grondmonster nog even uit te stellen.
Hoe kunnen grondmonsters worden genomen? Het advies is om 1 monster te laten analyseren per 1 à 2 hectare. Bietencysteaaltjes komen namelijk niet homogeen verdeeld over het perceel voor. Een monster dient te bestaan uit minimaal 60 steken.

Rassenkeuze aanpassen voor het perceel
Wanneer bietencysteaaltjes aangetroffen worden op het perceel, is het verstandig om een bietenras te kiezen met een resistentie tegen bietencysteaaltjes. Let wel op, alle resistente rassen zijn partieel resistent. Dit betekent dat bij een zware besmetting (meer dan 1500 eieren + larven) de opbrengst toch kan verminderen. Indien u keuze heeft uit meerdere percelen voor bieten in 2020, dan is het verstandig om op een perceel met een zware besmetting geen bieten te telen.
Kortom, nu is het juiste moment om een bemonstering uit te voeren voor bietencysteaaltjes op het bietenperceel voor volgend jaar, mits er geen waardplanten op het perceel staan. Voorkom verrassingen in 2020, kies bij een besmetting voor een partieel resistent ras en wijk, indien mogelijk, bij een hoge besmetting uit naar een ander perceel!

Meer informatie
Dit bericht is alleen van toepassing op bietencysteaaltjes. Wilt u meer weten over bietencysteaaltjes, of over de bemonstering en het advies bij andere soorten aaltjes? Kijk dan eens in de teelthandleiding.  


Foto 2: Voorkom opbrengstderving door bietencysteaaltjes in 2020. Laat u niet verrassen en bepaal nu of er op het bietenperceel voor 2020 bietencysteaaltjes aanwezig zijn!

Contact: Linda Frijters

« Terug naar nieuws

Rassenkeuze bietenzaad

U kunt vanaf 10 december bietenzaad bestellen bij Suiker Unie. Alle informatie om de juiste rassenkeuze te maken vindt u in het overzichtsbericht

Suikerbieteninformatiedagen 2019

Op 10 en 11 december zijn de suikerbieteninformatiedagen. Hiervoor zijn suikerindustriemedewerkers, vertegenwoordigers van fabrikanten en handel van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, kwekers, docenten van agrarische scholen, onderzoeksinstellingen en voorlichting uitgenodigd. Hieronder een twitterfeed van dit evenement (#SID19):

Bewaaradvies

Bepaal het bewaaradvies voor uw locatie

Code weersituatie voor 'Lelystad'

  • 12 dec 12:00 tot 13 dec 12:00 A
  • 13 dec 12:00 tot 14 dec 12:00 A
  • 14 dec 12:00 tot 15 dec 12:00 A
  • 15 dec 12:00 tot 16 dec 12:00 A
  • 16 dec 12:00 tot 17 dec 12:00 A

Advies

Code: A

Geen vorstbeschermende maatregelen

Bietenhopen moeten kunnen ventileren. Dus ook van afgedekte hopen het winddichte afdekmateriaal geheel of gedeeltelijk verwijderen na een vorstperiode.

Het Bewaaradvies suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting.

Monitoring bewaartemperatuur

In de overzichtskaart zijn de locaties van de 60 sensoren zichtbaar die allen in bewaarhopen van suikerbieten of cichorei staan. De kleur van het icoon geeft aan hoe gunstig de temperatuur is geweest voor bewaring op basis van de dagtemperatuursgemiddelden van de laatste zeven dagen. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)