Let bij een fungicidenbespuiting op de veiligheidstermijn Pagina printen

vrijdag 2 augustus 2019

Bij het gebruik van fungiciden geldt een veiligheidstermijn of wachttijd van het minimale aantal dagen dat tussen de laatste bespuiting en de oogst moet zitten.

Middelenkeuze en veiligheidstermijn
Wissel middelen bij meerdere bespuitingen zoveel mogelijk af om resistentievorming te voorkomen (zie ook dit eerdere bericht). Kies het middel aan de hand van de gevonden aantasting door bladschimmels. Houd vanaf nu bij een bespuiting rekening met de etiketten van de middelen, het gebruiksadvies en welk middel u al hebt gebruikt. Meer informatie hierover kunt u lezen op de bladschimmelpagina. Let vanaf nu ook op de veiligheidstermijn van het middel in combinatie met de verwachte oogstdatum.

De veiligheidstermijnen (wachttijden tussen laatste bespuiting en de oogst) voor de middelen zijn:

  • 46 dagen voor Opus Team (het loof en de koppen van met Opus Team behandelde suikerbieten mogen niet voor dierlijke vervoedering worden aangewend);
  • 28 dagen voor Retengo Plust, Borgi, Score 250 EC, Mavita 250 EC en Spyrale;
  • 21 dagen voor Sphere, Difure Pro en Difure Solo.


Om schade door bladschimmels te voorkomen is het nodig om een of meerdere fungicidenbespuitingen uit te voeren. Kies voor het beste resultaat een middel op basis van de in uw perceel aangetroffen bladschimmels en spuit bij de eerste aantasting of zodra de aantasting uitbreidt. Let vanaf nu bij een eventuele bespuiting ook op de veiligheidstermijn van het middel. Dit is de tijd die er minimaal moet zitten tussen de bespuiting en de oogstdatum.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.