In suikerbieten aangetroffen bladschimmels vragen om blijvende controle Pagina printen

maandag 15 juli 2019

Het is deze week drie weken geleden dat voor de eerste regio’s een bladschimmelwaarschuwing is uitgegaan. In de IRS-regio’s West-Brabant zand en Zuid-Hollandse Eilanden is op het moment van schrijven nog geen waarschuwing van kracht. Dit neemt niet weg dat het voor alle regio’s belangrijk is om te blijven controleren op bladschimmels, ook als de suikerbieten al tegen bladschimmels zijn gespoten. Gedurende de afgelopen drie weken waren er een aantal dagen met gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van met name cercospora en stemphylium. Op beregende percelen zijn de omstandigheden kunstmatig heel gunstig voor zowel cercospora als stemphylium gemaakt, door de hogere luchtvochtigheid in het gewas.

Wekelijks controleren in verband met bladgroei en resistentievorming
Voor een effectieve bestrijding is het verstandig om 2-3 weken na een bespuiting weer wekelijks op bladschimmels te controleren. Dit onder andere vanwege de nieuwgevormde bladeren. Vermoedt u resistentievorming bij cercospora, dan is het advies om 1 week na de bespuiting weer te gaan controleren. Dan kunt u bij uitbreiding van de cercospora-aantasting tijdig corrigeren met een ander middel. Pas wanneer u een nieuwe aantasting of uitbreiding van de bestaande aantasting vindt, is het nodig om een bespuiting uit te voeren. Kies een middel op basis van de bladschimmel(s) die u vindt. Kies wanneer het een tweede bespuiting betreft altijd een ander middel dan de eerste bespuiting en let daarbij op de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket. Meer informatie kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmel.

Aangetroffen bladschimmels
Na de waarschuwing zijn er in enkele regio’s andere bladschimmels bij gekomen. Tot nu toe zijn bij IRS-diagnostiek bladmonsters met de volgende bladschimmels per regio binnengekomen:

regio datum waarschuwing inmiddels aangetroffen bladschimmels
Noordelijk dal/veen 27 juni 2019 cercospora en stemphylium
Noordelijk zand 27 juni 2019 cercospora en stemphylium
Oost-Brabant 27 juni 2019 cercospora, stemphylium en roest
Limburg 2 juli 2019 cercospora
Noordoostpolder 4 juli 2019 cercospora
Oost- en Zuid-Flevoland 4 juli 2019 cercospora
Zeeuws-Vlaanderen 8 juli 2019 cercospora en roest
Zeeuwse Eilanden 8 juli 2019 cercospora en roest
West-Brabant klei 9 juli 2019 cercospora en roest
Gelderland 10 juli 2019 cercospora
Noordelijke klei 15 juli 2019 cercospora en stemphylium
Noord-Holland 15 juli 2019 cercospora
Zuid-Holland 15 juli 2019 cercospora
Zuid-Hollandse Eilanden   *15-7-2019 nog geen waarschuwing van kracht
West-Brabant zand   *15-7-2019 nog geen waarschuwing van kracht

De actuele waarschuwing voor uw regio kunt u vinden op www.irs.nl/bladschimmelkaart. Meer informatie over de bladschimmels en de bestrijding hiervan vindt u op www.irs.nl/bladschimmel.


Blijf in suikerbieten alert op de bladschimmels die schade kunnen doen: cercospora, stemphylium, ramularia, roest en meeldauw. Op de foto zowel cercospora, stemphylium ramularia als roest op het blad zichtbaar.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Infectiewaarden bladschimmels

De infectiewaarden van onderstaande bladschimmels kunt u per regio bekijken. 

CERCOSPORA
STEMPHYLIUM

Lees meer over deze infectiewaarden in het bericht van Suiker Unie.

Bladschimmelwaarschuwing

De rode gebieden zijn gewaarschuwd door de bladschimmelwaarschuwingsdienst. Klik op het gebied om de waarschuwing te lezen. Klik hier om de kaart te openen.
Meer informatie over bladschimmels vindt u ook op de bladschimmelpagina

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.