Bewaar tijdens de graanoogst tarwe of gerst als alternatief voer voor muizen Pagina printen

maandag 15 juli 2019

Net na het zaaien van suikerbieten kunnen muizen schade veroorzaken door niet gekiemde zaden open te breken en leeg te vreten. Ze eten dan bietenzaden, omdat er vroeg in het voorjaar vaak nog niet veel ander voer voor ze beschikbaar is. Door muizen alternatief voer aan te bieden, wordt de kans op schade aan de suikerbietenzaden verkleind. Alternatief voer kan bestaan uit zonnebloempitten, gerst-, tarwe- of overgebleven groenbemesterzaden. Belangrijk daarbij is dat er zaad gebruikt wordt zonder gewasbeschermingsmiddelen. Daarom kunt u tijdens de oogst van de granen één tot enkele emmers gerst of tarwe bewaren, zodat u voor volgend zaaiseizoen alternatief voer beschikbaar heeft en muizenschade in suikerbieten kunt beperken.


Foto 1. Bewaar tijdens de graanoogst tarwe of gerst als alternatief voer voor het beperken van schade aan suikerbieten door muizen in 2020.


Foto 2. Muizen breken bietenzaden open en vreten het zaad op.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.