Bekijk de wortels van slapende bieten Pagina printen

dinsdag 2 juli 2019

Door het huidige warme, droge weer zijn op diverse percelen slapende bieten zichtbaar (foto 1). Dit kan een gevolg zijn van droogte, maar het begint vaak op plekken waar het wortelstelsel van de suikerbieten is aangetast. Bekijk de wortels van de slapende bieten om de oorzaak van het eerder slapen ten opzichte van de rest van het perceel te achterhalen.

Oorzaak achterhalen
Aaltjes (foto 2) en bodemschimmels, maar ook een slechte structuur en een variatie in grondslag kunnen slapende bieten veroorzaken. In alle gevallen komt het slapen van de bieten doordat de wortels niet voldoende water kunnen opnemen. Haal de bieten voorzichtig met een spade uit de grond om de oorzaak te achterhalen. Vervolgens bekijkt u de wortels op de aanwezigheid van aaltjes of bodemschimmels. Aaltjes herkent u aan een vertakt wortelstelsel. Bij bietencysteaaltjes ziet u kleine witte cysten op de wortels, bij trichodoriden vertakkingen waardoor de bieten minder diep wortelen en bij wortelknobbelaaltjes zijn knobbels op de wortels zichtbaar. Bodemschimmels, zoals rhizoctonia en aphanomyces veroorzaken wortelrot. Dit ziet u aan rotte delen van de wortel. Bij een slechte structuur is de biet als gevolg van een storende laag vaak niet diep genoeg geworteld en vertakt.


Foto 1. Een plek met slapende bieten. Meestal wordt dit niet veroorzaakt door alleen maar droogte, maar spelen andere oorzaken een rol voor een beperkte wateropname.


Foto 2. Cysten van het bietencysteaaltje en knobbels van het wortelknobbelaaltje op de wortels van bieten kunnen zorgen voor een beperkte wateropname en daardoor verwelking.

Contact: Elma Raaijmakers

« Terug naar nieuws

Zaaischijvenkeuring

U kunt tot 3 februari 2020 zaaischijven van bieten- of cichoreizaaimachines insturen naar het IRS. Alle informatie hierover vindt u in 'Zaaischijvenkeuring weer van start'. 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)