Resultaten IRS onderzoek cercospora 2018 online Pagina printen

vrijdag 21 juni 2019

De resultaten van het IRS-onderzoek naar cercospora in 2018 staan in de vorm van een IRS-publicatie online. Er is onderzoek gedaan naar de beheersing van cercospora op percelen van bedrijven met een moeizame beheersing van cercospora. Onderzocht zijn verschillende strategiën met afwisselen en samenvoegen van fungiciden. Daarnaast zijn bijna 300 cercospora-isolaten, deels afkomstig van percelen met een moeizame beheersing, onderzocht op de gevoeligheid voor triazolen en strobilurines.

Op basis van de resultaten op twee proefvelden in 2018 in Exloo en Roggel kan geconcludeerd worden dat:

• de middelenkeuze afgestemt dient te worden op de soort bladschimmel die aanwezig is en als dat wordt gedaan, cercospora goed te beheersen is.;

• verminderd gevoelige cercospora beheerst kan worden door het toevoegen van Promotor bij alle bespuitingen of een volle dosering van een ander fungicide bij de eerste of tweede bespuiting;

• het meten van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in het bietengewas een goede voorspelling voor de infectie van cercospora geven.

Op basis van de onderzochte cercospora-isolaten kan geconcludeerd worden dat:

• bijna alle isolaten resistent zijn voor strobilurines; inzetten van middelen met strobilurines bij de eerste bespuiting tegen cercospora is dus niet effectief. Later in het seizoen zijn deze middelen wel nodig voor de noodzakelijke afwisseling van triazolen;

• het alleen zin heeft meerdere isolaten van een perceel te analyseren als er tussen de individuele isolaten meer dan 150 meter zat;

• de meeste isolaten die via IRS-Diagnostiek binnenkwamen van percelen met een visueel minder geslaagde cercosporabestrijding zijn met goed waarnemen, accurate timing en intervallen en afwisselen van middelen te beheersen.

Contact: Bram Hanse

« Terug naar nieuws

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Jaarverslag IRS 2019

Jaarlijks stelt het IRS een verslag op waarin het onderzoek van het suikerbieteninstituut wordt beschreven. Het verslag is voor iedereen beschikbaar op de site van het IRS. We nodigen u graag uit om het verslag te lezen, maar willen uw nieuwsgierigheid vast prikkelen met een video met enkele belangrijke punten uit het onderzoek van 2019. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.