Stage: meewerken op proefvelden IRS
Naam bedrijf: Stichting IRS
Plaats: Dinteloord
Contactpersoon: Peter Wilting
Telefoon: 0164-274409 / 06 - 5392 7388
E-mail: wilting@irs.nl
Stagevergoeding: € 300 - 400,- per maand
Studie/opleiding: hbo / mbo bij voorkeur rijbewijs B
Soort opdracht: stage
Aanvang: voorjaar, zomer of najaar
Duur: in overleg
Aangepast op: 20-03-2014


Inleiding

Bij het IRS zijn ieder jaar diverse stagiaires welkom. Afhankelijk van de eisen van de opleiding kan dit een stage zijn met een opdracht of een algemene stage. Deze algemene stage bestaat uit werkzaamheden voor en op proefvelden van het IRS in heel Nederland. Dit is hoofdzakelijk in het gewas suikerbieten, maar ook enkele cichoreiproeven behoren tot het werkterrein.  

Opdrachtomschrijving  
Assisteren bij diverse proefveldwerkzaamheden in bieten en cichorei op proefvelden door heel Nederland.
 
Interesse?
Neem contact op met bovenstaande contactpersoon. « Terug naar overzicht

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Leren van de Gewichts- en kwaliteitsopgave

De gegevens die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt kan eveneens nuttige informatie bevatten over de teelt van het afgelopen seizoen. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. In dit bericht zijn links naar meer informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.