Stage: meewerken op proefvelden IRS
Naam bedrijf: Stichting IRS
Plaats: Dinteloord
Contactpersoon: Peter Wilting
Telefoon: 0164-274409 / 06 - 5392 7388
E-mail: wilting@irs.nl
Stagevergoeding: € 300 - 400,- per maand
Studie/opleiding: hbo / mbo bij voorkeur rijbewijs B
Soort opdracht: stage
Aanvang: voorjaar, zomer of najaar
Duur: in overleg
Aangepast op: 20-03-2014


Inleiding

Bij het IRS zijn ieder jaar diverse stagiaires welkom. Afhankelijk van de eisen van de opleiding kan dit een stage zijn met een opdracht of een algemene stage. Deze algemene stage bestaat uit werkzaamheden voor en op proefvelden van het IRS in heel Nederland. Dit is hoofdzakelijk in het gewas suikerbieten, maar ook enkele cichoreiproeven behoren tot het werkterrein.  

Opdrachtomschrijving  
Assisteren bij diverse proefveldwerkzaamheden in bieten en cichorei op proefvelden door heel Nederland.
 
Interesse?
Neem contact op met bovenstaande contactpersoon. « Terug naar overzicht

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.