4. Bestrijding Pagina printen

Terug naar begin bladschimmelpagina

 

Voor de bestrijding van bladschimmels in suikerbieten zijn in Nederland de in onderstaande tabel genoemde middelen toegelaten.

Voor meer informatie over de toegelaten middelen, prijzen, milieubelastingspunten, zie ‘toegelaten middelen tegen ziekten en plagen in suikerbieten’

Middelenkeuze

 • voor stemphylium specifiek middeladvies:
  • Retengo Plust goede nevenwerking, 
  • Sphere, Spyrale, Score 250EC/Borgi en Difure Pro matige nevenwerking;
 • voor cercospora specifiek middeladvies: Bij de eerste bespuiting Opus Team, Spyrale, Score 250EC/Borgi of Difure Pro vanwege het hoge aandeel strobilurine resistente isolaten. Gebruik bij aantasting door cercospora altijd Promotor 0,4 l/ha. Wissel alle beschikbare triazolen af! Voor elke triazool komen er cercospora-isolaten voor die minder gevoelig zijn. Daarom is afwisselen met alles wat mogelijk is heel belangrijk. In een schema met 3 bespuitingen of meer komen dus zowel epoxiconazool, difenoconazool als cyproconazool voor;
 • voor meeldauw: alle fungiciden behalve Score 250EC/Borgi;
 • voor roest en ramularia geen specifiek middeladvies, alle middelen werken even goed.

Werkingsduur middelen

 • middelen lokaal systemisch
 • werking 3-4 weken (op geraakt blad)
 • nieuw blad onbeschermd!
 • in periode dat nog veel blad wordt gevormd eerder gaan kijken!

Resistentiemanagement

Belangrijk voor het voorkomen van resistentievorming, bij de bladschimmels tegen de gebruikte actieve stoffen, is het afwisselen van middelen. Wissel middelen af gedurende het seizoen en gebruik bij voorkeur niet twee keer achter elkaar hetzelfde middel. Ook wanneer een alternatief middel actieve stoffen bevat die tot dezelfde groep behoren als een eerder gebruikt middel, is het beter af te wisselen. Dat noemen we afwisselen binnen de groepen van actieve stoffen. Naast het afwisselen van middelen is het uitvoeren van een bespuiting bij de eerste aantasting heel belangrijk. Eerder dan de eerste aantasting (preventief) en te laat (meer aantasting) zijn beiden gevaarlijk voor de resistentievorming. Ook in Nederland moet met het voorkomen van resistente en verminderd gevoelige isolaten van cercospora rekening worden gehouden.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.