2. Gewascontrole en herkenning Pagina printen

Terug naar begin bladschimmelpagina

 

De schadedrempel ligt in Nederland voor alle bladschimmels in suikerbieten bij het waarnemen van de eerste vlekjes of aantasting. Goed waarnemen en herkennen van bladschimmels is essentieel voor een goede bestrijding.

Goed waarnemen

  • minimaal 100-150 meter uit kopakker
  • in een kruis lopen
  • meters maken
  • heel regelmatig door de knieën gaan
  • planten goed en van dichtbij bekijken
  • gebruik een loep

Bladschimmelherkenning

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar.