Innovatiedag 2019: 'Dág, onkruid!' Pagina printen

dinsdag 28 mei 2019

Plaats: WUR-locatie Valthermond, Noorderdiep 211, 7876 CL Valthermond

De Innovatiedag 2019: 'Dag, onkruid!' komt tot stand door een samenwerking tussen IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR, Sensus en InnovatieVeenkoloniën.

De uitnodiging, klik op de uitnodiging voor de tekstversie. 

« Terug naar agenda

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2019 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.