‘Dàg, Onkruid 2020!’ gecancelled Pagina printen

donderdag 4 juni 2020

Plaats: WUR | Open Teelten, Vredeweg 1c, Vredepeel
Bijlage: downloaden

 

Jammer genoeg hebben we het besluit moeten nemen de "Dàg, Onkruid 2020" van 4 juni op Proefbedrijf Vredepeel te moeten cancellen als gevolg van de Corona-crisis.

We hopen op korte termijn met een nieuwe datum in 2021 of 2022 te komen.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

« Terug naar agenda

Bladluiswaarschuwingskaart

De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Klik op de kaart om de pagina te openen.

Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2020 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.  

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.