Aardappelstengelboorder

 

Aardappelstengelboorder
Aantasting door de aardappelstengelboorder
kenmerkt zich door vraatgangen in de
wortel in de buurt van slootkanten, waardoor
planten kunnen wegvallen. Tot het achtbladstadium
kunnen ze schade doen. Zodra er aantasting
is, pas dan op dat deel van het perceel
Sumicidin Super toe

Aantasting door de aardappelstengelboorder kenmerkt zich door vraatgangen in dewortel in de buurt van slootkanten, waardoorplanten kunnen wegvallen. Tot het achtbladstadiumkunnen ze schade doen. Zodra er aantastingis, pas dan op dat deel van het perceelSumicidin Super toe

 

Aardappelstengelboorder

Bladschimmelwaarschuwingen

In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Start bladschimmelkaart »